نقشه سایت
خبرگزاری ایسنا: محمد جواد ظریف گفت: ما دنبال خیال بافی نیستیم که اروپا رابطه اش را با آمریکا به هم بزند. نه چنین چیزی امکان پذیر است و نه اروپایی ها خودشان چنین حرفی می زنند ...